Škodův palác

Aplikace Vám poskytne tyto informace:

• životní situace a možnosti jejich řešení,
• odbory a oddělení, které se ve Škodově paláci nachází, informace o adrese, umístění odboru, úředních hodinách,
• seznam úředníků, kteří ve Škodově paláci působí, informace o adrese, umístění úředníka, úředních hodinách, a kontakty na úředníka,
• informace o ostatních institucích a zařízeních, které jsou ve Škodově paláci dostupné,
• interiérovou navigaci pro snadné nalezení cesty k požadovanému odboru, oddělení, úředníkovi či zařízení ve Škodově paláci.