ETERNAL CITYGUIDE

Společnost ETERNAL, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001463 „Vývoj mobilní aplikace pro podporu komunikace mezi veřejnou správou a občany“.

Předkládaný projekt je zaměřený na podporu komunikace mezi veřejnou správou a občany pomocí mobilních technologií. Systém umožňuje obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem informace, což zajišťuje okamžitý přenos informace vybranému uživateli. Prostřednictvím systému lze pak zasílat informace o hrozícím nebezpečí, aktuality, ale také např. stavy vodoměrů, výtluky na cestách a jiné zprávy, které zajišťují vzájemnou informovanost mezi občanem a obcí.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

OPPIK-publicita-web