Zásady ochrany osobních údajů
Firma Eternal respektuje vaše soukromí a je zavázána chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak spravujeme Vaše osobní informace a chráníme Vaše soukromí.
Tyto zásady ochrany soukromí stanovují, jak používáme a chráníme veškeré informace, které nám poskytujete při používání našich aplikací.
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. V takovém případě budeme tuto stránku aktualizovat spolu s datem, od kterého jsou tyto zásady účinné. Proto byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste zajistily, zda jste těmito změnami spokojeni.
Tato politika je účinná od 1.11.2016.
Jaké údaje shromažďujeme Neshromažďujeme žádné osobní údaje ani je nesdílíme s třetími stranami. Nezveřejňujeme žádné Vaše osobní údaje. Nechceme shromažďovat žádné osobní identifikační údaje. V sekci Focení závad jsou na náš server odesílány anonymní informace o Vámi hlášené závadě. Na server jsou odesílány pouze informace, které jsou na stránce vyplněny.
Co děláme s informacemi, které shromažďujeme Analyzujeme chyby a zprávy o selhání aplikace s cílem zlepšit její spolehlivost.
Bezpečnost Jsme odhodláni zajistit, aby vaše informace byly v bezpečí. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu či prozrazení, využíváme standardních fyzické, elektronické a řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.
Máte-li jakékoli obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.